Hvad er Multidansk

Multidansk er et websted for tosprogede børn i børnehave og indskoling. Mange skal i gang med det danske sprog for første gang. De skal have det sjovt og lære dansk samtidig.

De fleste børn synes, computeren er et spændende værktøj. Det er sjovt og motiverende at bruge den allerede i børnehaven.

Derfor har vi samlet og udviklet en lang række netbaserede opgaver, lege og spil, som børnene kan gå i gang med.

 

Men et barn lærer selvfølgelig ikke sprog ved at blive sat alene ved skærmen. Sprog lærer man sammen med andre. Hvis andre har lyst til og brug for at tale med en, er der grund til at bruge sproget - og dermed lære det.

Ideen bag Multidansk er således at invitere til et sprogligt fællesskab omkring mulighederne på skærmen. Det kan være et fællesskab mellem forældre og barn, det kan være samtalen i sprogtilbudet, børnehaven, børnehaveklassen, i indskolingen. Stedet er ikke afgørende. Det vigtige er, at der er noget vedkommende at tale om.

Vi håber og tror, at Multidansk kan bidrage.

- og hvem står bag?

Multidansk er et netbaseret sprogstimulerende materiale, udviklet i et tværkommunalt samarbejde i Horsens Kommune.

For design, teknik og udvikling af ideer står følgende fra Horsens Bibliotek:
Afdelingsleder Walther Knudsen, bibliotekar Marianne Bjergø og cand.mag. Trine Stilling. Webmaster Birte Kammersgård har lagt materialerne på internettet og har sammen med webmaster Michael Anker bistået som teknisk konsulent på projektet.

Bibliotekar Jane Wilkenschild Jensen arbejdede med på projektet i perioden oktober 04 - juni 05
Kenn Jensen har i december 2005 kontrolleret hele Multidansk og har desuden konverteret alle lyde til mp3.

Projektet har fået støtte fra Biblioteksforeningen i VejleAmt, Undervisningsministeriet og projektet Konsulenter for biblioteksbetjening af etniske minoriteter – det globale i det lokale.
Projektet Sprogintegr@tion har betalt udarbejdelsen og illustreringen af 6 eventyr via støtte fra Kommunekredit. Distriktsinstitutionsleder Elebeth Juelshøj, Distriktsinstitution Langmark, er ansvarlig for Sprogintegr@tion.

Undervisningsministeriet har under udviklingsprogrammet "En skole i bevægelse, undervisningsmidler, integration" støttet  udarbejdelsen af flere eventyr og sprogfilm.
Dette materiale forventes at kunne ses på nettet februar-marts 2006.

Den sprogpædagogiske side har tosprogskonsulent Lisbeth Glerup, Skoleafdelingen i Horsens, taget sig af.
Eventyrteksterne, som er udviklet for projektet Sprogintegr@tion, er også skrevet af Lisbeth Glerup.

Lisbeth Glerup : bulig@horsens.dk
Trine Stilling : bibts@horsens.dk
Walther Knudsen : bibwk@horsens.dk
Marianne Bjergø: bibmb@horsens.dk

Desuden tak til nedenstående for hjælp og bistand med konkrete problemer:

IT-konsulent Nick Olsen http://www.nloweb.dk/beskrivelser/multinlo.htm

Cand.mag. Rane Knudsen http://www.mauerbrecher.dk

Alle tegninger på Multidansk samt figurerne Sara og Malik er udviklet og tegnet af Trine Stilling.

- og hvad sker der?

Som skrevet på forsiden har Kompetencecenteret for Integration overtaget hjemmesiden Multidansk.dk, der efterhånden ikke fungerede. Vores intention er i første omgang at få siden opdateret, så den igen kan bruges som et gratistilbud.

Det ville, som vi ser det, være uhørt, hvis ideen bag multidansk.dk og de mange års udviklingsarbejde ikke fortsat skulle kunne bruges af f.eks. forældre og barn i hjemmet eller i samtalen i sprogtilbuddet, i børnehaven, i børnehaveklassen, i indskolingen.

På sigt vil vi gerne, hvis vi kan finde midlerne, være med til at udvikle hjemmesiden og her også gerne inddrage den viden og de kompetencer, sidens oprindelige skabere besidder.

Joan Hellqvist Madsen
KompetenceCenter for Integration