Multidanskopgaver til film – những bài tập tiếng đan mack

Được sử dụng cho trẻ em, phụ huynh hay người trẻ và viên.

 

Những màu săć

 

Vẽ và tô màu - sử dụng “những trò chỏi” trong “Multidansk”

 

Bạn sử dung sách vẽ trong Multidansk và hỏi mẹ của bạ, cô ây sẽ giúp bạn tô màu một trong những tẫm hình như thê nào.

 

Tô màu những tấm hình cùng với một ngườ bạn. Bạn và bạn của bạn sẽ chọn những màu nào cho những tấm hình mà bạn sẽ tô.

 

Tô màu những tấm hình với những màu mà bạn thićh nhất trong sách vẽ Multidansk.

 

Chọn một tấm hình trong sách vẽ, tô màu một tẫm hình mà bạn cảm thấy đặc biệt.

 

Vẽ một bức hình thật đẹp vẽ siêu nhân và tô màu bức hình sau khi vẽ, - bạn nên hỏi ba hay mẹ của bạn, họ sẽ giúp bạn chọn những màu đ tô màu b´ưc hinh siêu nhân mà bạn vưa vẽ xong.

 

Vẽ một cô công chúa v́́́´ơ một bộ áo đẩm thật đẹp.

Vẽ cǎn phòng của bạn - vật trang tri´ trong phòng của bạn màu gì? Kể cho những người bạn của bạn vẽ những vật dung và màu sắc trong căn phòng của bạn.

 

Bạn có thích ăn kẹo không? Nếu thích, bạn sẽ vẽ một tấm hình thật nhiếu kẹo và tô màu những viên kẹo mà bạn vưa vẽ xong.

 

Vẽ cái viên kẹo mà bạn thích ǎn nhất và tô màu sau khi vẽ với những màu bạn thích nhất.

 

Vẽ  và màu những con thú vật đê thương, bạn tự lựa chọn những màu sắc thích hợp để tô màu cho những con vật mà bạn đã vẽ.

 

Vẽ những con thú dữ  và lựa chọn những màu sắc thích hợp để tô màu cho những con thú mà bạn vủa vẽ.

 

Nêu bạn là con gái, bạn sẽ vẽ một cái áo đẩm mà  bạn  thích mặc nhất.

 

Nêu bạn là con trái, bạn sẽ vẽ một bộ đồ kỷ sĩ mà bạn đi dánh trận.

 

Tìm những màu sắc: ở bên trong

 

Tìm những màu sắc ở nhà trẻ - có nhiếu màu sắc ở trong phòng của bạn không? Chúng có màu gì?

 

Có nhiếu những vật dụng màu đỏ, màu xanh da trời, xanh lá cây và màu vàng trong nhà trẻ không?

Thử tìm nhiếu vật dụng có màu đỏ, màu xanh da trời, màu xanh lá cây và những màu sắc khác trong nhà trẻ và nói với người lờn chúng có màu gì?

 

Tim 10 vật dụng mà bạn thấy đẹp nhất trong nhà trẻ và mô tả chúng. Chúng có những màu gì.

 

Bạn cùng với ba và mẹ của bạn mô tả những màu sắc vẽ vật trang trí trong nhà của bạn, ví dụ nhủ bức tường ở nhà bạn màu gì, tấm thám nhà bạn thi màu gì. Có nhiếu màu sắc trong nhà của bạn không?

 

Cái bàn, cái ghế, bức tường trong nhà của bạn có màu gì?

Trong nhà của bạn những vật dụng nào màu đén. màu đỏ, hay màu xanh da trời và màu vàng không?

Có những màu sắc khác trong nhà của bạn mun mô tả thêm?

 

Những cái tủ trong  nhà bểp ở nhà bạn thì màu gì? Những cái tách có màu gì? Có nhiếu đ ăn trong tủ lạnh ở nhà bạn không? Mô tả màu sắc trong tủ lạnh ở nhà bạn.

 

Bộ đồ đẹp nhât của bạn thì màu gì?

 

Cái màu sắc nào trong nhà của bạn mà bạn cảm thấy đẹp và thích nhât, và cái màu nào mà bạn không thích.

 

Ðem môt tâm hình ngôi nhà mà bạn đang ở đển nhà trẻ. Sau đó bạn sẽ nói và mô tả những màu sắc và những vật trang trí trong tấm hình về ngôi nhà của bạn.

 

Bạn đem tấm hình nhà trẻ về nhà và mô tả với ba mẹ của bạn vê những màu sắc và những vật dụng có trong hà trẻ.

 

Những màu sắc ở Multidansk trong phần "nghe - nói"

Nhìn vào những bức hình, màu sắc và mô tả về những vật dụng mà bạn biết trong hình và chúng có những máu sắc náo?

Trò chỏi bằng cách:dứa ngón tay nêú bạn trả lơì đúng câu hỏi, những vật dụng trong hình có màu gì.

Trò chơi với: "hình tròn hay hình tứ giác"

Bạn của bạn hay ba hoặc mẹ của bạn sẽ kể những vật dụng trong hình tròn và nói chúng có maù gì?

 

Bạn sẽ kể những vật dụng trong hình tứ giác và nói chúng có màu gì. Và ai biết nhiề màu sắc nhất?