Multidanskopgaver til film – những bài tập tiếng đan mack

Được sử dụng cho trẻ em, phụ huynh hay người trẻ và viên.

 

Chương trình cho "Rạp xiết".

 

Bạn muốn được là nhân vật nào khi bạn làm ảo thuật hay diễn xiết?

 

- nhà ảo thuật?

- người bay lượn trên không?

- người múa dẻo ảo thuật?

 

Bạn lựa chọn một trong những nhân vật trện và giải thích thích tại sao bạnlựa chọn nhân vật đó?

 

Bạn lựa chọn một trong những nhân vật trện và giải thích thích tại sao bạnlựa chọn nhân vật đó?

Nói về những điều mà bạn thấy hấp dẫn nhất và hào hứng nhất?

 

- vui nhộn nhât?

- nguy hiệm nhât?

- tuyệt vơi và hay nhất?

 

Nếu bạn chưa từng đến xem rạp xiết, vậy bạn có bao giờ thử xem chương trình diễn xiết trên ti vi không? Kể về những gì mà bạn dã xem trên ti vi.

 

Tìm những quyển sách chuyên về ảo thuật diễn xiết để xem có nhiều con thú vật trong những quyển sách.

Những con thú vật đó là gì?

Những con thú vật trình diễn với những gì?

 

Những con thú vật được hóa trang giống như là:

- một chú hề

- một cô công chúa

- một người múa dẻo ảo thuật

- một người giam doc của rap xiet

 

Làm một sô ảo thuật cùng với ngườilớn hay ba mẹ bạn hoặc với những người bạn.

 

Trước tiên tìm một nơi để bạn có thê trình diễn. Bạn có muốn làm một cái lều cho buổ diễn xiết - hoặc là một khu để diễn xiễt?

 

Những vật dụng gì sẽ có trong buổi diễn xiết của bạn?

 

Bạn sẽ làm gì trong buổi trình diễn xiềt của bạn, ngồi trên sàn nhà hay trên ghề - hoặc là những màn trinh diên khác?

 

Ai sẽ đến xem buổi trinh diễn của bạn?

Tất cả những người lớn hay chỉ có trẻ em? Còn ba mẹ của bạn có đến xem bạn trình diễn không?

 

Trò ảo thuật hay trò xiết nào mặ bạn muốn trình diễn?

 

Bạn có muốn làm aỏ thuật hoặc đi trên một sợi dây hay trình diễn cùng với những con thú vật?

 

Những ai sẽ đượ diễn chung với chú hề?

- nhà ảo thuật?

- chuyên gia âm nhạc, hay là một người nào đó sẽ đánh đàn hòa âm?

- ai sẽ là người lãnh đạo rạp xiêt?