Læse og skrive

Lav sætningen rigtig!
Klik på et ord og klik derefter på sted, hvor det skal stå