Læse og skrive

Hvem gør hvad? - klik på et udsagnsord i den midterste række og klik derefter på det gule felt, hvor det skal stå

- klik på billeder og tekster i de røde rammer for at høre ordene