Lytte og tale

Hvad skal Malik bruge ?

- klik på spørgsmålstegnet for at høre opgaven
- klik på et billede for at svare
- klik på billedeteksten for at høre tingens navn