Syng med - klik på knappen for at høre melodien!

ABC!
 
a b c d e f g
h i j k l m n o p
q q r r s s t
q q r r s s t
u v x y z æ ø å
Otteogtyve skal der stå!
 
 
spil stop